Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is afgerond en gepubliceerd. Middels dit bericht willen we u hier graag over informeren. Het jaar 2017 was het eerste jaar dat het Artesia Pensioen ondergebracht is bij het GE OFP.

Met de overgang van Pensioenfonds GE Artesia Bank naar het OFP hebben alle deelnemers een toeslag gekregen van 1,25% per 1 januari 2017. U bent waarschijnlijk benieuwd of er voor 2018 weer een toeslag gegeven wordt.

2017 - uitzondering op de regel
Of we wel of geen toeslag kunnen geven, hangt af van de dekkingsgraad van het fonds. Het is daarom nooit zeker dat er een toeslag verleend kan worden. De verstrekking in het jaar 2017 vormde een uitzondering op deze regel. Deze toeslag was een direct gevolg van een bijzondere situatie, meer specifiek, de overgang naar het OFP. Voor 2018 wordt weer het reglement gevolgd.

Bijstorten + beleggen
De dekkingsgraad vlak voor de overgang was lager dan 100% . Om te voldoen aan de nieuwe Belgische regelgeving, heeft de sponsor bij de overgang geld bijgestort, waardoor de dekkingsgraad op 100% is gekomen. Ook is bij de overgang afgesproken dat de risicohouding van het fonds door de overgang niet zal veranderen. Wij blijven het pensioenvermogen voor 40% beleggen in zakelijke waarden, die hopelijk meer rendement opleveren dan de vastrentende middelen. Het rendement op vastrentende middelen is matig vanwege de extreem lage rente.

De groei van de dekkingsgraad
De dekkingsgraad van de Artesia Sectie in het OFP is gegroeid tot 102,9% aan het eind van 2017. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een goede rendementen op de portefeuille zakelijke waarden. Omdat de dekkingsgraad hoger is dan 100%, maar lager dan 120% wordt een indexatie toegekend gelijk aan een evenredig deel van de gerealiseerde inflatie (Consumenten prijsindex). Deze inflatie is vastgesteld op 1,46%. De toeslag die wij onze (gewezen) deelnemers per 1 juni 2018 toekennen, is 0,40%. Voor het geringe aantal resterende actieve deelnemers (arbeidsongeschikten en wachtgelders) geldt een indexatie van 1,56 procent. Hierover heeft u in een aparte brief meer informatie ontvangen.

Meer weten? Lees de jaarrekening!
Wilt u meer weten over ons financieel jaar 2017?

Bekijk de jaarrekening 2017