Kandidaten namens werknemers gezocht!

Het Artesia Sectie Comité is onderdeel van het GE European Pensionfund OFP (hierna: het OFP). Dit comité monitort het functioneren van het Nederlandse deel van het OFP, waarin de Artesia regeling wordt beheerd. Heeft u altijd al willen meepraten over het beheer en functioneren van het OFP? Dan is dit uw kans! Want wij zoeken kandidaten namens werknemers voor dit belangrijke orgaan.

Ons pensioenfonds valt onder Europese regelgeving. Het Artesia Sectie Comité (ASC) is te vergelijken met een verantwoordingsorgaan van pensioenfondsen die vallen onder Nederlandse wetgeving. Het ASC is een sociaal comité dat uit 5 leden bestaat: twee namens werkgevers en 3 namens werknemers.

De taken van het ASC
Het ASC houdt het OFP op de hoogte van de Nederlandse regels op het gebied van het sociaal- en arbeidsrecht voor de uitvoering van de Artesia pensioenregeling. Ook informeert het comité het OFP over veranderingen in deze regels. Daarnaast geeft het ASC zijn oordeel over het functioneren van het OFP. Dit waarborgt een goed beheer van onze pensioenregeling. Het Artesia Sectie Comité handelt in het belang van iedereen die bij het fonds is betrokken: actieve deelnemers, voormalige deelnemers en pensioengerechtigden.

De huidige vertegenwoordigers namens werknemers
De afgevaardigden namens werknemers hebben voor vier jaar zitting in het ASC. De huidige leden namens werknemers zijn: Laurens Roodbol, John-Harold Every en Peter Starke. Hun zittingsperiode van vier jaar loopt af, maar zij stellen zich opnieuw verkiesbaar. Als zich geen tegenkandidaten aanmelden, worden zij opnieuw benoemd voor 4 jaar.

Profielschets en aanmelding
Waaraan moet u voldoen als u namens werknemers lid wilt worden van het ASC? Dat leest u in de profielschets. Voldoet u hieraan en bent u enthousiast geworden? Dan is uw aanmelding van harte welkom. Stuur vóór 19 april uw motivatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar Marco Starreveld.

Het verdere proces
Als de aanmeldingen binnen zijn, stellen we eerst een kandidatenlijst samen. Het Comité Dagelijks Bestuur beoordeelt de aangemelde kandidaten. Het motiveert eventuele afwijzingen aan het ASC. Uiteindelijk stelt het ASC de uiteindelijke kandidatenlijst vast. Daarna zullen de verkiezingen plaatsvinden.

Lees meer over de verkiezingsprocedure.

We kijken uit naar uw aanmelding!