Artesia Sectie Comité weer voltallig!

3 kandidaten hebben zich aangemeld voor de 3 ontstane vacatures in het Artesia Sectie Comité. 1 kandidaat is op de reservelijst geplaatst. De kandidaten vertegenwoordigen de pensioengerechtigden en de slapers. Er worden daarom geen verkiezingen gehouden. Volgens de procedure zijn de aangemelde kandidaten bij het DMC gemeld.

Het DMC gaat akkoord met de kandidaten
De volgende personen zijn daarom opnieuw benoemd:
  •  John-Harold Every
  •  Laurens Roodbol
  •  Peter Starke

Maarten Kleinman is op de reservelijst geplaatst
Als er binnen de vertegenwoordigingsgeleding van het ASC een nieuwe vacacture ontstaat door voortijdig vertrek, wordt er contact met hem opgenomen.

De eerstvolgende ASC verkiezingen zijn bij ongewijzigde omstandigheden gepland voor januari 2025.