Hoger of lager pensioen

Bij onze pensioenregeling mag u de hoogte van uw pensioenuitkering aanpassen. U begint op uw pensioendatum met een hogere pensioenuitkering en gaat later verder met een lagere pensioenuitkering. Andersom kan ook. Dan begint u eerst met een lagere pensioenuitkering en daarna ontvangt u een hogere pensioenuitkering.

U heeft 2 mogelijkheden:

  • een pensioen dat hoger/lager is tot 5 jaar na de ingangsdatum van uw pensioen.
  • een pensioen dat hoger/lager is tot 10 jaar na de ingangsdatum van uw pensioen.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 67e met pensioen (voor enkele oud deelnemers: 62 jaar)? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Neem dan uiterlijk 6 maanden voor de gewenste pensioendatum contact met ons op.

We berekenen uw pensioen opnieuw
We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle nieuwe bedragen. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.

Wat moet u verder weten?

  • Uw laagste pensioenuitkering moet minimaal gelijk zijn aan 75% of 85% van de hoogste pensioenuitkering.
  • U kunt deze keuze maar 1 keer maken, als u met pensioen gaat.