Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Algemeen

U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie eenvoudig via deze website door. Stuurt u ons liever een e-mail? Dat kan ook. Ons e-mailadres is GEEuropeanPensionfundOFP@achmea.nl.

Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u in uw pensioenoverzicht. Wilt u een totaaloverzicht van uw AOW en al het pensioen dat u heeft opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

U kunt dit opvragen bij uw vorige pensioenuitvoerders. U ontving van hen ook het pensioenoverzicht. Lukt dit niet? Neem dan contact op met De Nederlandsche Bank.

Partner- en wezenpensioen

Dat hangt van de situatie af als u overlijdt. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan ontvangt uw partner 70% van het bereikte ouderdomspensioen. Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan is het partnerpensioen 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw datum indiensttreding. Let op: er gelden voorwaarden voor het partnerpensioen.

Ook uw kinderen ontvangen een pensioenuitkering als u overlijdt. Dit is het wezenpensioen. Het wezenpensioen is per kind 20% van het opgebouwde partnerpensioen. Hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen, hangt af van uw datum indiensttreding.

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen tot hun 23e. Als uw kinderen beide ouders verliezen, dan ontvangen ze een dubbele uitkering: 40% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Ook pleeg- en stiefkinderen die door u of uw partner worden opgevoed, komen mogelijk in aanmerking voor een wezenpensioen.

Hebt u een niet-geregistreerd partnerschap, dan komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Nee. Als u ná uw pensioen bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Ik bouw nog pensioen op

In Pensioen 1-2-3 vindt u uitgebreide informatie over uw pensioen bij de Artesia Sectie van het GE European Pensionfund OFP.

In principe ontvangt iedereen een AOW-uitkering van de overheid. Om die reden blijft bij de opbouw van het pensioen een gedeelte van het salaris buiten beschouwing. Dit noemen we de franchise. U bouwt alleen pensioen op over het gedeelte van het salaris dat u méér verdient dan de franchise. Het is moeilijk te voorspellen wat er exact met de hoogte van de AOW-uitkering zal gebeuren. Daarom is in de pensioenregeling van ons pensioenfonds een bedrag als franchise opgenomen. Deze franchise wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de bruto AOW-uitkeringen.

Uw inkomen na uw pensioen bestaat uit AOW van de overheid, pensioen en eventueel een aanvulling op uw inkomen via privévoorzieningen. Bij de pensioenregeling van de Artesia Sectie van het GE European Pensionfund OFP neemt u deel aan een middelloonregeling. Het ouderdomspensioen wordt berekend op basis van het gemiddeld verdiende salaris tijdens uw loopbaan. U bouwt per dienstjaar 2% pensioen op. Daarnaast kunt u zelf een eventuele aanvulling op uw inkomen regelen. Denk hierbij aan koopsom- of lijfrentepolissen, spaargeld, beleggingen of een eigen huis.

Als u ziek bent betaalt uw werkgever uw salaris de eerste twee jaar door. U bouwt dan ook gewoon ouderdoms- en partnerpensioen op. Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Uw pensioenopbouw kunt u gedeeltelijk premievrij voortzetten. Dit is onder andere afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dat ziet u in deze tabel.

Arbeidsongeschiktheid %

Pensioenopbouw %

Minder dan 35%

0%

35 tot 45%

40%

45 tot 55%

50%

55 tot 65%

60%

65 tot 80%

72,5%

80 tot 100%

100%

Mijn pensioenuitkering

De AOW van de overheid kent een vakantiegelduitkering. Uw pensioen niet. Het vakantiegeld is al verwerkt in de uitkering die u elke maand ontvangt. U ontvangt uw pensioen dus in 12 maandelijkse, gelijke uitkeringen.

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. De Belastingdienst kan u hierover meer informatie geven. Woont u in België?Om te voorkomen dat u in 2 landen loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaalt, hebben België en Nederland afgesproken dat u in België belasting betaalt over uw uitkering. Houdt u daar rekening mee. U ontvangt de jaaropgave, ook wel fiscale fiche genoemd, normaal gesproken in maart of april.

Woont u in Nederland?
U ontvangt uw jaaropgave normaal gesproken in februari. In eerdere jaren heeft de Belastingdienst in uw voor-ingevulde belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting het pensioeninkomen soms bij zowel Nederlands inkomen als buitenlands (België) inkomen gevuld. Het kan zijn dat u hierdoor te veel belasting betaalt. Controleer daarom altijd de voor-ingevulde bedragen. Indien u vragen heeft over uw fiscale fiche, neem dan contact op met de Belastingdienst.