Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat in de periode dat u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had is opgebouwd. Dit heet verevening. Woonde u samen? Dan gelden andere afspraken.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.). Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee  waaruit blijkt welke afspraken u met uw ex-partner hebt gemaakt.

Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw scheiding dan zelf bij het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.