Overlijden

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds zelf contact op met uw partner en/of kinderen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen. Als u samenwoont, moet uw partner dit aanvraagformulier zelf aanvragen.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en hebt u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Wij sturen u jaarlijks automatische een jaaropgave toe.