Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

We stellen daarbij wel voorwaarden.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum bij ons pensioenfonds was blijven werken.