Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Wat moet u verder weten?
De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw pensioenoverzicht.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds!