Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het samenlevingscontract is opgemaakt vóórdat u met pensioen ging.
  • U hebt een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de eerste graad.
  • U en uw partner staan minstens 6 maanden op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • Uw partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

Hoe meldt u uw partner aan?

  • Meld uw partner aan bij het pensioenfonds.
  • Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee.

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan op uw pensioenoverzicht.