Weg bij GE Artesia

U bent geen werknemer meer van GE Artesia. Hoe zit het dan met uw pensioen?

Wat moet u doen?
Niets. Uw werkgever meldt u af. Uw salaris stopt en er wordt voor u geen pensioenpremie meer aan dit pensioenfonds betaald. U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaarsturen wij u een overzicht van uw pensioen bij GE European Pensionfund OPF.

Wat kunt u verder regelen?

  • Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Hebt u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag afkopen.