Uw pensioenuitkering

U krijgt uw pensioenuitkering elke maand. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland? Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
  • Woont u in het buitenland? Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

  • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen en weekenden kunnen voor vertraging zorgen.
  • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan 25 cent.
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave hebt u nodig voor de Belastingdienst.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op Belastingdienst.nl.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Nieuwe regels gegevens uitwisselen
In het kader van internationale gegevensuitwisseling tussen landen, moet het GE European Pension Fund elk jaar op 31 maart een aangifte met enkele gegevens indienen bij de Belgische belastingdienst om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 181/1 van het Koninklijk Besluit WIB/92.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot wat strikt noodzakelijk is in verband met het hierboven vermelde doel. En het geldt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het fonds is onderworpen, wegens Artikel 6 (1) (c), van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2023 woensdag 25 januari
februari 2023 vrijdag 24 februari
maart 2023 vrijdag 24 maart
april 2023 dinsdag 25 april
mei 2023 donderdag 25 mei
juni 2023 vrijdag 23 juni
juli 2023 dinsdag 25 juli
augustus 2023 vrijdag 25 augustus
september 2023 maandag 25 september
oktober 2023 woensdag 25 oktober
november 2023 vrijdag 24 november
december 2023 woensdag 20 december