Uw pensioenuitkering

U krijgt uw pensioenuitkering elke maand. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland? Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
  • Woont u in het buitenland? Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

  • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen en weekenden kunnen voor vertraging zorgen.
  • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan 25 cent.
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave hebt u nodig voor de Belastingdienst.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op Belastingdienst.nl.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Nieuwe regels gegevens uitwisselen
In het kader van internationale gegevensuitwisseling tussen landen, moet het GE European Pension Fund elk jaar op 31 maart een aangifte met enkele gegevens indienen bij de Belgische belastingdienst om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 181/1 van het Koninklijk Besluit WIB/92.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot wat strikt noodzakelijk is in verband met het hierboven vermelde doel. En het geldt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het fonds is onderworpen, wegens Artikel 6 (1) (c), van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Betaaldata

Maand Betaaldatum
December woensdag 20 december 2023
Januari donderdag 25 januari 2024
Februari vrijdag 23 februari 2024
Maart  maandag 25 maart 2024
April donderdag 25 april 2024
Mei vrijdag 24 mei 2024
Juni dinsdag 25 juni 2024
Juli donderdag 25 juli 2024
Augustus vrijdag 23 augustus 2024
September woensdag 25 september 2024 
Oktober vrijdag 25 oktober 2024
November maandag 25 november 2024
December donderdag 19 december 2024