Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?
U ontvangt automatisch 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) van het pensioenfonds.

  • Vul het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in.
  • Laat het formulier door de gemeente of een notaris ondertekenen.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.

Doet u dit niet? Dan stopt uw pensioenuitkering.

Verhuist u?
Verhuizingen hoeft u meestal niet door te geven, maar soms wel. Bij 'Verhuizen' leest u hierover meer.