Kinderen

U hebt kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel een paar voorwaarden. U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Meld uw kinderen dan zelf aan bij het pensioenfonds!

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is vóór uw pensioendatum of datum uit dienst treden geboren, en
  • uw kind is nog geen 23 jaar.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Alle bedragen staan op uw pensioenoverzicht.