Verhoging pensioenen per 1 juni 2020

Op 1 juni 2020 verhoogde het Pensioenfonds de pensioenen van de deelnemers met 0,69%. Dit gebeurde op basis van de financiële positie per 31 december 2019. Deze was voldoende gezond om de pensioenen wat te kunnen verhogen.

Impact van coronacrisis
Ondanks haar gezonde en stevige basis heeft ons fonds ook last van de financiële gevolgen van de corona-uitbraak. De financiële markten over de hele wereld reageerden heftig op de uitbraak. Ook in Nederland daalden de aandelenkoersen en de rente. Dit leidde tot een daling van de dekkingsgraad van pensioenfondsen, ook voor het GE Artesia pensioenfonds. In het 1e kwartaal van 2020 daalde onze dekkingsgraad met bijna 10%. Gelukkig zien we in het 2e kwartaal ook een sterk herstel.

We kunnen niet voorspellen hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen
En wat daarmee de uiteindelijke gevolgen voor de financiële sector en het fonds zijn. Wel is het zo dat het fonds steun krijgt van GE. Als de dekkingsgraad langere tijd te laag blijft, stort de werkgever bij tot het overeengekomen maximum.