Verhoging pensioenen per 1 juni 2023

Op 1 juni 2023 verhoogde GE European Pensionfund OFP de pensioenen van de deelnemers met 6,60%.

GE European Pensionfund OFP verhoogt uw pensioen per 1 juni 2023 met 6,60%
Wij streven ernaar ieder jaar uw pensioen mee te laten stijgen met de verhoging van de prijsindex. Onze financiële positie moet daarvoor wel goed genoeg zijn. De verhoging financieren wij uit het beleggingsrendement. We reserveren geen geld voor de verhoging van uw pensioen en we betalen er ook geen premie voor. Naar aanleiding van de resultaten uit de beleggingsrendementen in 2022 kunnen we uw pensioen dit jaar verhogen met 6,60%.

Gepensioneerden en arbeidsongeschikten ontvangen de hogere pensioenuitkering in juni
U ziet het hogere bedrag op uw betaalspecificatie.

Meer weten over het jaar 2022?
Ons jaarverslag staat uiterlijk in september 2023 op de website. Daarin leest u de jaarrekening en de ontwikkelingen waar ons fonds mee te maken had.