Artesia Sectie Comité

Het Artesia Sectie Comité is een sociaal comité. Dit is vastgelegd in de statuten van het OFP GE European Pensionfund (hierna: het OFP) De taken en bevoegdheden van het Artesia Sectie Comité maken deel uit van de uitvoering van de pensioenregeling van GE Artesia N.V. (hierna: de Artesia pensioenregeling). De pensioenregeling wordt beheerd door het GE European Pensionfund OFP binnen de Artesia Sectie.

Artesia Sectie Comité is er voor u
Het Artesia Sectie Comité houdt het OFP op de hoogte van de Nederlandse regels die gelden voor de uitvoering van de Artesia pensioenregeling. Ook informeert het Artesia Sectie Comité het OFP over eventuele wijzigingen in deze regels. Zo kan de Artesia pensioenregeling juist beheerd worden door het GE European Pensionfund OFP, ontvangt u de juiste pensioeninformatie en ontvangen uitkeringsgerechtigden het juiste pensioen. Het Artesia Sectie Comité handelt altijd in uw belang.

Het Artesia Sectie Comité bestaat uit 5 leden

3 leden namens de werknemers
Laurens Roodbol
John-Harold Every
Peter Starke
 
2 leden namens de werkgevers
Jan Willem Rijsdijk
vacature