Financiële situatie

U leest hier de belangrijkste financiële ontwikkelingen bij het de Nederlandse sectie van het GE European Pensionfund OFP (hierna: ‘Artesia-sectie’) in 2017. Meer details vindt u in het volledige jaarverslag onderaan deze pagina.

Hoeveel deelnemers telt de Artesia-sectie?
Op 31 december 2017 telde de Artesia-sectie in totaal 1.321 deelnemers.

  Nederland
Actieve deelnemers1
Passieve deelnemers850
Begunstigden 470
Totaal1.321

Hoe is de financiële situatie?
Per 31 december 2017 bedraagt de dekkingsgraad van de Artesia-sectie 102,9%. De dekkingsgraad laat zien of er genoeg geld in kas is om alle opgebouwde pensioenen uit te betalen. Nu en in de toekomst. Het pensioenfonds publiceert de dekkingsgraad in ieder geval in het jaarverslag van het GE European Pensionfund OFP.

Het financieringsplan van de Artesia-sectie
Het financieringsplan bestaat uit algemene voorwaarden voor alle secties, en een afzonderlijk financieringsplan specifiek voor de betreffende sectie. Voor de Artesia-sectie geldt het volgende.

In februari 2017 stortte de werkgever een bijdrage van € 698.722,-, bestaande uit:

  • Een normale bijdrage van € 240.251,- voor de actieve deelnemers.
  • Een extra bijdrage van € 14.826,- voor de onvoorwaardelijke indexatie van 1,25% per 1 januari 2017.
  • Een voorlopige vergoeding voor de herverzekeringspremie van 2017 van € 2.463,-.
  • Een kostenbijdrage van € 441.182,-.

Herstelplan
GE European Pensionfund OFP kent geen herstelplan.

Resultaten beleggingsportefeuilles per 31 december 2017
Eind maart 2017 werd het vermogen van het oude Nederlandse pensioenfonds overgedragen naar het GE European Pension Fund. Dit kapitaal is geïnvesteerd in twee beleggingsportefeuilles: de return seeking portfolio en de liability matching portfolio. Per 31 december 2017 bedroegen de activa van de return seeking portfolio € 96.041.095,01 en die van de liability matching portfolio € 129.045.401,75.

Welke kosten had het pensioenfonds in 2017?
De Nederlandse sectie van het GE European Pensionfund OFP had in 2017 de volgende kosten:

  • Uitvoeringskosten
    De kosten voor de administratie van de pensioenregeling noemen wij ook uitvoeringskosten. Deze kosten verdelen wij over alle deelnemers (actieve medewerkers, voormalige (passieve) medewerkers en begunstigden). De bijdrage voor administratieve kosten voor de Artesia-sectie waren in 2017 gelijk aan € 441,18. In 2017 waren de uitvoeringskosten per deelnemer € 333,98. Onder deelnemer rekenen we hierbij de actieve deelnemer, de gewezen deelnemer en de begunstigde van de Artesia-sectie.
  • Beleggings- en vermogensbeheerkosten
    De beleggingskosten zijn verwerkt in de waarde van de onderliggende beleggingen. De kosten van vermogensbeheer zijn de kosten gerelateerd aan het vermogensbeheer gedeeld door het gemiddeld belegd vermogen in een jaar. Deze kosten betaalt het fonds.

Jaarverslagen